Bureau

Restauratiearchitectenbureau De Steunbeer bv is een op het gebied van renovatie- en restauratie-werkzaamheden gespecialiseerd bureau.

Het bureau is op 1 mei 1986 opgericht door de huidige directeur ir. P.C. van Traa. Ir. Van Traa heeft zijn opleiding tot architect met specialisatie restauratie gevolgd aan de Technische Hogeschool (nu Technische Universiteit) van Delft. Zijn afstudeermentor was prof. dr. ir. C.L. Temminck-Groll. Deze universitaire opleiding is geheel toegespitst op de instandhouding en herbestemming van monumentale bouwwerken.

Het bureau heeft door de jaren heen met wisselende bezettingen een breed scala aan projecten ter hand genomen (van Limburg tot Groningen, van een tuinhuisje tot een monumentale complex, van fundering tot een dakbedekking). In 30 jaar is een ruime ervaring opgebouwd op het gebied van advisering, bouwtechnische ondersteuning, dienstverlening en restauratie. Opdrachtgevers zijn eigenaren en gebruikers van erfgoed; van particulieren tot overheidsinstellingen.

Visie

Een bewoner van een monumentaal pand maakt onderdeel uit van de geschiedenis van het pand. Vergelijk het met een boek. Iedere nieuwe bewoner voegt zijn eigen hoofdstuk toe. Veel bewoners onderzoeken de bouw- en bewoningsgeschiedenis van hun pand om de puzzel van de oudere hoofdstukken van het boek compleet te krijgen. Op het moment dat je gaat restaureren herschrijf je in feite een deel van de voorgaande hoofdstukken. Het pand wordt dan minder authentiek. Het is daarom zaak om zo voorzichtig mogelijk te werk te gaan. 

Uitgangspunt voor onze aanpak is respect voor de cultuurhistorische waarde, het behouden van zoveel als mogelijk historische bouwmaterialen en constructiewijzen en met respect voor het verleden de door de opdrachtgever gewenste wijzigingen daarop te laten aansluiten. 

Medewerkers

- dhr. ir. Pieter van Traa architect en directeur 
- mw. A.l. Gortsjakova - medewerkster bouwkunde en cultuurhistorie / computertekenaar 
(ARKEY/ASD) / PR  

Waarom Steunbeer

Steunbeer (contrefort) is een bouwkundige element, dat zijn oorsprong vindt in de oudheid. Het is een massieve plaatselijke verzwaring van een muur, met het doel het muurwerk te verstevigen.
Lees meer

 

Restauratie Stedelijk Museum Schiedam                                                      Restauratie en herbestemming kerk Hoofdplaat (Zeeuws-Vlaanderen)